KONTAKT

Predsjednik Stranke: mrsci Viktor Milinović dipl.ing.
GSM: 099 7903 705
e-mail: info@hsn.com.hr

Član Inicijativnog odbora stranke: Ivica Jurković, dipl.ek.
GSM: 092 103 2004
e-mail: ivica.jurkovic1@zg.t-com.hr

Tajnik stranke: Jovica Kardoš
GSM: 098 898 332
e-mail: tajnistvo@hsn.com.hr

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.eu