Povijest stranke

Stranka "HSN" konstituirana je 21.03.2003. i registrirana 07.08.2003. god. kao Demokratska akcija naroda", skraćeno "DAN", a svoj sadašnji naziv je dobila na Saboru u Puli 05.10.2005. god. te se preregistrirala 28.02.2006. god.

Hrvatska stranka nezaposlenih (HSN) djeluje u cilju ostvarivanja slijedećih programskih načela: društvene cjelovitosti svih građana RH; stručnog, strateškog, programskog i planskog određenja razvoja gospodarstva; razvoja pluralističkog i solidarnog društva; ostvarivanja demokratsko- političkog, a povrh svega pravnog poretka u državi; ostvarivanja društvene, ekonomske i političke podloge za gospodarski razvoj svake regije; cjelovitost teritorija RH; animiranje na stvarnu i stalnu demokratsku aktivnost; zalaganje za politiku dijaloga u vođenju politike; prihvaćanje i uvažavanje konstruktivne kritike i samokritike; za zdrav život kroz zaštitu i očuvanje prirode.

Stranka naglasak stavlja na zapošljavanje, kao okosnicu progresa i prosperiteta svakog građanina, a time i cijelog društva. Stranka će svoje snage usmjeriti na osnivanje Fonda za nova poduzeća u koji će se slijevati dio dobiti državnih, javnih, komunalnih, gradskih i općinskih poduzeća, koji bi financirao otvaranje novih poslovnih, prvenstveno deficitarnih proizvodnih subjekata u državnom, općinskom i gradskom vlasništvu, odnosno privatno-javnom vlasništvu.

U prosincu 2011. god za predsjednika stranke izabran je gosp. Viktor Milinović.

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.eu