Dobrovoljni prilozi (Donacije)

Člankom 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/ 11, 27/13) . dobrovoljnim prilozima (u daljnjem tekstu: donacije), u smislu ovoga Zakona, smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe.

Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i sl.), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku, odnosno na nezavisnog zastupnika ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odabranog s liste grupe birača, odnosno na nezavisnu listu, odnosno listu grupe birača ili kandidata, i da ne podliježe naplati.

Pod uslugama iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se dobrovoljni rad volontera.

Političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, nezavisne liste, odnosno liste grupe birača i kandidati, dužni su voditi evidenciju o primitku donacija te izdavati potvrde o primitku donacija, a političke stranke dužne su voditi i evidenciju o primitku članarina i članskih doprinosa i izdavati potvrde o primitku članarina i članskih doprinosa.

Člankom 11. Zakona ograničavaju se iznosi donacija.

Fizičke i pravne osobe mogu davati donacije političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača te nezavisnim listama, odnosno listama grupe birača i kandidatima jednokratno ili više puta tijekom kalendarske godine.

Donacije u novcu donator uplaćuje na središnji račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog zastupnika, odnosno člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno na poseban račun nositelja nezavisne liste, odnosno nositelja liste grupe birača i kandidata, iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Ukupna vrijednost donacija fizičke osobe jednoj političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, odnosno članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača, nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Ukupna vrijednost donacije pravne osobe jednoj političkoj stranci te kandidatu na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 (dvjesto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, a ukupna vrijednost donacije pravne osobe nezavisnom zastupniku, nezavisnoj listi i kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i na izborima za članove u Europski parlament ne smije prelaziti iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna u kalendarskoj godini, dok članu predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te listi grupe birača i kandidatu na izborima na lokalnoj i područnoj razini ne smije prelaziti iznos od 30.000,00 (trideset tisuća) kuna u kalendarskoj godini.

Hrvatska stranka nezaposlenih se unaprijed zahvaljuje eventualnim donatorima na podršci jer će ona pridonijeti ostvarenju ciljeva Stranke zacrtanih Projektom Nova Hrvatska, odnosno stvaranju nove države Hrvata i hrvatskih građana temeljene na istinskoj većinskoj vladavini naroda, moralnim zakonima i načelima u kojoj će hrvatski građanin biti centar svega, a ostalo u funkciji zadovoljenja svih potreba stanovništva naše države.

Brojevi računa Stranke za uplate donacija otvoreni su kod Hrvatske poštanske banke kako slijedi:

DEVIZNA DISPOZICIJA

 

NAZIV BANKE:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

ADRESA BANKE:

JURIŠIĆEVA 4, ZAGREB

BROJ RAČUNA BANKE:

HR46 2390 0011 0700 0002 9

SWIFT:

HPBZHR2X

NAZIV PRIMATELJA:

HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH

ADRESA PRIMATELJA:

Osječka 158, 52100 Pula

IBAN:

HR6223900011100886675

SVRHA UPLATE:

DONACIJAZA UPLATE IZ HRVATSKE

 

NAZIV BANKE:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

ADRESA BANKE:

JURIŠIĆEVA 4, ZAGREB

NAZIV PRIMATELJA:

HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH

ADRESA PRIMATELJA:

Osječka 158, 52100 Pula

IBAN:

HR6223900011100886675

SVRHA UPLATE:

DONACIJA

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.eu